.

.

ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

ASWA వారి దశమ వార్షికోత్సవ పోటీలు - కథ, కవిత, వాస్తవిక సంఘటన - ఎవరైనా పాల్గొనవచ్చును

నమస్తే...

*ASWA వారి దశమ వార్షికోత్సవ పోటీలు - కథ, కవిత, వాస్తవిక సంఘటన - ఎవరైనా పాల్గొనవచ్చును*

మానవ సేవే మాధవ సేవగా నమ్మి, 27.04.2008 నుండి గత పదేళ్లుగా అనేక కార్యక్రమాల ద్వారా సమాజ సేవ చేస్తూ, పలువురికి ప్రేరణగా నిలుస్తున్న “ అమ్మ స్వచ్చంద సేవా సమితి (అశ్వ)” వారు రానున్న వారి దశమ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా దిగువ విభాగాల్లో సాహితీ పోటీలు నిర్వహించదలచారు.

1. *కధ* - చదువరుల మనసుకి హత్తుకుని, సేవ చెయ్యాలన్న సంకల్పాన్ని వారి మనస్సులో కూడా నాటగల చక్కని అంశంతో కూడుకున్న కధలు ఈ పోటీకి పంపవచ్చు. కధ a4 సైజులో నాలుగు పేజీలు  మించకూడదు. కధతో పాటుగా మీ చిరునామా, ఫోన్ నెంబర్, హామీపత్రం కూడా తప్పనిసరిగా జోడించాలి.

2. *కవిత* - ప్రేరణాత్మకమైన మంచి కవితలను రాసి పంపవచ్చు. కవిత నిడివి 30 పంక్తులకు మించకుండా ఉండాలి. కవితతో పాటుగా మీ చిరునామా, ఫోన్ నెంబర్, హామీపత్రం కూడా తప్పనిసరిగా జోడించాలి.

3. *వాస్తవిక సంఘటన* - నిజ జీవితంలో ఒక్కోసారి అనుకోకుండా మనకు ఇతరులకు సహాయపడే/సేవ చేసే అవకాశం లభించినప్పుడు, వారి దీవెనలు, ఆశీర్వచనాలతో, చెప్పేందుకు భాష చాలనంత ఆత్మ తృప్తితో ఉప్పొంగిపోతాము. మీ నిజ జీవితంలో జరిగిన అటువంటి సన్నివేశాలను చిన్న వ్యాసంగా మాకు రాసి పంపండి. ఇతరులకు ప్రేరణ కలిగించండి. నిడివి a4 లో రెండు పేజీలకు మించకూడదు.  సంఘటనతో పాటుగా మీ చిరునామా, ఫోన్ నెంబర్, హామీపత్రం కూడా తప్పనిసరిగా జోడించాలి.

*మీ రచనలను పంపవలసిన ఆఖరు తేదీ –మే 10.*

Word డాక్యుమెంట్ గా మీ రచనలను పంపాలి. (Unicode –google input tools – Unicode fonts)

ఒకరు ఒక విభాగంలోనే రచనలను పంపాలి.

*రచనలను పంపాల్సిన ఈమెయిలు - Sub : 10th Anniversary Competition* amma.aswa@gmail.com

*ప్రతి విభాగంలోనూ మూడు బహుమతులు ఉంటాయి. బహుమతి పొందిన రచనలను ASWA వారి వార్షికోత్సవ సావనీర్లో ప్రచురిస్తారు. అంతే కాక, దశమ వార్షికోత్సవ సంబరాల్లో విజేతలందరికీ మా విశిష్ట అతిధులచే వేదికపై సత్కారం, జ్ఞాపికను  కూడా అందించడం జరుగుతుంది.*

ఇట్లు

అమ్మ స్వచ్చంద సేవా సమితి (అశ్వ)
Whatsapp : 9948885111
FB: AMMA ASWA
www.aswa.co.in

Happy Birthday ASWA - A DECADE

*Happy Birthday ASWA - A DECADE*

Still remember the thoughts before initiation of ASWA. It's a dream come true. A long and successful journey with lots of learnings and satisfaction.

*Credit goes to Every Volunteer, Donor, Member who come forward to take up the responsibility at different levels. Thank you TEAM & it's not possible without YOU*

ASWA is a volunteer organization committed *"To see society as a happy and healthy place to live where every individual involving in creating sustainable social environment”.*

*ASWA is running only on volunteer’s time spent in weekends, including Founder. We motivate volunteers emphasizing “to do something to others is not a social service, it’s our social responsibility”.*

Initially, the organization was a one man army and I did everything from idea generation and planning to implementation and review. Gradually, I began to meet people interested in social service, motivated them and guided them to lead the different initiatives. *Now it's running on its values, principles and ethics”.*

*I am very happy to say that ASWA is one of the best associations which work with the underprivileged at the ground level with very minimal voluntary resources. ASWAs commitment for accountability and transparency helped to build trust among the community of Donors, Volunteers and stakeholders. We believe the power of human relationships and working as a family. These values helped us to create a vibrant space and to run several projects continuously over a period of time without any paid volunteers.*

Expecting your much more ACTIVE PARTICIPATION to create a positive and sustainable change in the society...

*Pl do SPEND AN HOUR in a Month...IF NOT NOW, WHEN ???*

Love all - Serve all
Amma Sreenivas
Founder President
9948885111

An Article about OUR FOUNDER and ASWA in 2 Telugu States


dear All,

Kindly find the attached article In Yesterdays (Wednesday 4.4.2018) Andhra Jyothi NAVYA of 2 Telugu States you can see a NEWS ARTICLE about Me & Amma Social Welfare Association (www.aswa.co.in)

You can read the info in clear in the link tooo : http://www.andhrajyothy.com/artical?SID=559305
TEAM ASWA
​​
Smiling, Sharing, Loving, Caring and Helping are my five main weaknesses

28th Blood Donation Camp on 21-Jan-2018 @ Panjagutta - Update

Dear Kind Hearts,
  
We extend our sincere thanks to you for your participation and Blood Donation in our 28th  Blood Donation  camp @ Smart Steps Consulting Private Limited , Punjagutta  on 21st Jan 2018  conducted by Amma Social Welfare Association (ASWA) .

we get Stupendous response for this Blood camp.  In this camp 150 members participated and 83 donors Donated Blood  Another most significant thing in this  Blood Donation  Camp is record no of students  and women volunteers  participated and Donated Blood .
            
On the Blood Camp Day @ 10 AM to 11.30 AM , ASWA conducted Blood Donation  and Thalassemia awareness 2K RUN . 30 volunteers participated and motivated many people in Punjagutta.

   Our Special Thanks to : 
  •   Venkata rama reddy   , Additional SP, Lokayukta 
  •   SmartSteps Consulting Private Ltd, Panjagutta,
  •   Intense Technologies , Vikrampuri.
  •   Blood Donors and Volunteers .


 *  All Volunteers and  Donors  , Your generosity has been the hope and courage for thousands of children who suffer from Thalassemia. Thanks to your support, those with Thalassemia now continue to lead complete and full lives. All barriers have been brought down, and continue to be brought down, and many Thalassemic patients go on to do extraordinary things!

* Check your Blood Group in Attached List *For more details  about ASWA and  Blood Donation please contact below numbers
Srinivasarao  9948885111 
Naresh 9666664562
Anil  9666526698

Article About ASWA in Today's (21st March, 2018-Wednesday) Hyderabad District Special


*Article About ASWA in Today's (21st March, 2018-Wednesday) Hyderabad District Special...*

*Join as a Volunteer by spending just 1 hour in a month.*

9948885111

3 Sessions at GBE Primary School on every Monday from 9:00 AM to 11:30 AM -- 12/6/2017 to 17/7/2017


Hi all,

We have successfully conducted 3 sessions from 12/6/2017 to 17/7/2017 at GBE school, Balkampet from 9am to 11:30am. Please find the highlights of the session below:

Session: 1  [ 12/06/2017]

1. Total 10 children's came today including 2 new admission.
2. Asked the children's about their summer vacations. 
3.conducted 5 games.
4. Distributed chocolates. 

Volunteers participated:
1. Archana 
2. Dhanesh. 

 Session: 2  [ 19/06/2017]

1. Introduction about ASWA, myself and purpose of conducting sessions 
2.Taken attendance and contact numbers. 
3. Told children's to write achulu and hallulu, checked and corrected the mistakes.
4. Told 2moral stories and few funny riddles. 
5. Discussed with volunteers about conducting sessions in my absence.
6. Total 26 Children's participated today.

 Volunteer participated:

1. Saraswati (GBE alumni) 
2. Vyshnavi
3.Ramoji
4.Archana
5. Dhanesh.

   Session: 3  [ 19/07/2017]
1.      Made note of the student attendance made seating arrangements.
2.      Wrote Guninthalu on the black board and explained each of them to the students
3.      Verified their Home Work
4.      Explained about Guninthalu.
5.      Requested the children to write Guninthalu
6.      Narrate two moral stories & asked them to explain the morals towards the end.

 Volunteers (5).

1.      Archana
2.      Apoorva (Archana Friend)
3.      Lalitha (Archana Friend)
4.      Vyshnavi K
5.      Ramoji K

No sessions were conducted on 26/6/2017,  10/7/2017  & 17/07/2017 due to Ramzan and Bonalu holidays.

      
Please give your valuable suggestion in this regard.For more details please contact me on 8885290990 or Haritha on  9949789229.


Regards,
Dhanesh
Vikas Project leader.
ASWA
Love all- Serve all.
From: amma-social-welfare-association@googlegroups.com [mailto:amma-social-welfare-association@googlegroups.com] On Behalf Of Dhanesh Khakkar
Sent: Friday, June 09, 2017 10:27 PM
To: amma-social-welfare-association@googlegroups.com
Subject: <Back to Basics & Values> Regular Monday Sessions at GBE Primary School-- 12/6/2017

Hi all,

With the help of  Donors and Volunteers, we have been successfully conducting Regular Weekly Sessions in Govt. Boys Elementary School(GBES), Balkampet from the last 5 years and we are moving forward to 6th year. 

This year 2017-18 also we are continuing our efforts with more enthusiastic and dedicated volunteers team. 

we are inviting you to join with us and help us in conducting sessions successfully.

Details:

GBE school
opp.Nature cure Railway station,
near Balkampet temple.
S.R nagar.
Time:  9am to 11:30 Am

For more details please contact me on 8885290990  or Haritha- 9949789229.


Thanks,
Dhanesh
--
If you can spend just "1 HOUR" in a Month, you will become a member

http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.in/2009/09/welcome.html

Help: 9948885111 / 9666664562 / 9494567367
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Amma Social Welfare Association (AMMA-ASWA)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to amma-social-welfare-association+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to amma-social-welfare-association@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/amma-social-welfare-association.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/amma-social-welfare-association/CAFJeAyHd2TxOgVWSBg-7XsowHB3oOV-%2BWk%2B1XbvrJbDXS33kZQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting